Piet Hein Buur02bw480

De overheid heeft jaren geleden DigiD geïntroduceerd om overheidsdiensten online mogelijk te maken.

Het is een middel om uzelf op het internet te identificeren. De DigiD is een soort elektronische handtekening waarmee u bewijst dat u daadwerkelijk de persoon bent die u beweert te zijn. De DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Beide mag u zelf bedenken. Met uw DigiD regelt u belangrijke persoonlijke zaken. U wilt tenslotte niet dat iemand anders bij uw gegevens kan. Om DigiD extra veilig te maken, wordt er op sommige websites die gebruikmaken van DigiD, ook nog om een zogenaamde sms-controle gevraagd. Als u wilt inloggen met uw DigiD hebt u dan niet alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig, maar ook de code die in een berichtje naar uw mobiele telefoon wordt verstuurd. Misschien wilt u wel inloggen met de DigiD app? Zo is het in alle gevallen zeker dat u de persoon bent die met uw DigiD gegevens inlogt.

Met DigiD kunt u ook terecht bij organisaties zoals de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB), UWV, CAK, Donorregister, CBR en RWD. Daarnaast werken sommige provincies, politieregio's, waterschappen, zorginstanties en zorgverzekeraars met de DigiD. U hoeft niet meer langs een loket met uw legitimatiebewijs of een handtekening te zetten onder een document. Met de DigiD, de elektronische handtekening, controleren organisaties of ze met de juiste persoon te maken hebben.

Daarnaast gaat de Overheid van papieren communicatie (brieven) over naar digitale communicatie. Een centraal punt in die digitale communicatie is het onderdeel 'Mijn Overheid'. Op de website www.mijn.overheid.nl staat in een beveiligde omgeving hoe u geregistreerd bent bij de overheid en bekijkt u lopende zaken bij (steeds meer) overheidsinstanties.

In deze presentatie wordt uitgelegd hoe u een DigiD aanvraagt en activeert, maar ook hoe om te gaan met berichten die u ontvangt via de berichtenbox van mijn.overheid.nl.

Docent: Piet-Hein Buur
Aantal deelnemers: min. 6/max. 30
Tijd: maandag 10.30-11.30 uur
Datum: 28 okt. 2019
Kosten: € 5,00 incl. consumptie en “hand-out” van de presentatie


Ook wie geen BVO-lid is kan deelnemen..
> U dient u tevoren in te schrijven via of het formulier achterin het programmaboekje. U maakt uw aanmelding definitief door overmaken van € 5,00 op NL 06 INGB 0003 3238 11 t.n.v. BVO Overveen onder vermelding van de naam van de presentatie.