Broruwersvaart bw400

en Drinkwater-Duinwater

Hoe werd de Brouwersvaart een brouwersvaart? Waarom kwam het brouwerswater uit de Brouwerskolk?
We gaan op zoek naar de geschiedenis van de Haarlemse (en Amsterdamse) brouwerswateren en drinkwateren.

Docent: George Berenschot
Tijd
: woensdag 14.00-15.15 uur
Datum: 6 febr. 2019
Kosten: € 5,00 incl. consumptie

Bijbehorende wandeling:
Zaterdag 16 febr.,14-15.30 uur
Kosten: geen

Nadere informatie over de wandeling tijdens de lezing.


Ook wie geen lid is van de buurtvereniging kan zich inschrijven voor workshops/lezingen. 
Wel graag tevoren opgeven dat u komt en het inschrijfgeld overmaken op NL 06 INGB 0003 3238 11 t.n.v. de BVO onder vermelding van de naam van de workshop.