Joodsebegraafplaats Oveen 01 400

De Joodse Begraafplaats aan de Tetterodeweg, vlakbij station Overveen, heeft een bijzondere geschiedenis.

In 1797 gesticht door de Neie Kille (‘Nieuwe Gemeente’), een joodse gemeente die zich had afgescheiden van de Amsterdamse Hoogduitse Joodse Gemeente onder de naam Adath Jeschurun (gemeente van Jeshurun). Zij streefden naar liberalisering binnen de synagoge en gelijke burgerrechten voor alle joodse Nederlanders op grond van de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen die tijdens de Franse Revolutie was uitgevaardigd.  De oprichters van de Neie Kille zijn in Overveen begraven, evenals de vooraanstaande bankier A.C. Wertheim, rabbijn Graanboom en mr. Lodewijk Visser, president van de Hoge Raad en voorman in het verzet.
In totaal zijn ca. 220 personen begraven en zijn er 120 zerken met opschrift in het Hebreeuws en in het Nederlands.

De begraafplaats werd in de loop der tijd vergeten en verwaarloosd. Voor de eigenaar, de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS), was goed onderhoud financieel een te grote belasting. Op initiatief van de historische vereniging ‘Ons Bloemendaal’ werd in 2000 de Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen opgericht.

De Stichting heeft als doelstelling: het conserveren en restaureren van de grafstenen, de muur en de opstallen en het documenteren en beschrijven van de grafstenen. De stichting heeft dit intussen grotendeels gerealiseerd.

Joodsebegraafplaats Oveen 02 400

Docent: Joan Patijn
Aantal bijeenkomsten: 2
Aantal deelnemers: min. 5/ max. 30

Lezing over de Joodse begraafplaats in BVO-gebouw
Datum/Tijd: woensdag 6 mrt. 14.00-15.00/15.30 uur

Bezoek aan Joodse begraafplaats Overveen
Datum/Tijd: woensdag 20 mrt. 14.00-15.00 uur op de Tetterodeweg 13 te Overveen

Kosten: gezamenlijk € 7,50, incl. consumptie bij lezing.


Ook wie geen lid is van de buurtvereniging kan zich inschrijven voor workshops/lezingen. 
Wel graag tevoren opgeven dat u komt en het inschrijfgeld overmaken op NL 06 INGB 0003 3238 11 t.n.v. de BVO onder vermelding van de naam van de workshop.