In de afgelopen tijd heeft Buurtvereniging Overveen (BVO-Tinholt) door kabinets- en Kamerbesluitent ter bestrijding van de coronacrisis een aantal malen moeten sluiten. Inmiddels is de coronacrisis zeker niet minder ernstig geworden: een lockdown, een avondklok en sombere voorspellingen over een mogelijke derde virusgolf in april die tot nog grotere druk op de gezondheidszorg kan leiden.

In deze situatie heeft het bestuur van de BVO geconstateerd dat de rest van het seizoen 2020/2021 als verloren beschouwd moet worden. Het heeft geen zin om open te gaan en kort daarna weer te sluiten Tot het moment dat de vaccinatie in onze regio goed op gang is gekomen zijn de perspectieven onzeker en somber.

Daarom heeft het bestuur op 19 februari '21 helaas moeten besluiten alle georganiseerde activiteiten tot en met mei 2021 te staken en vol in te zetten op de start van het volgende seizoen 2021/2022.
Deelnemers die hebben betaald voor cursussen die niet meer doorgaan, hebben het cursusgeld inmiddels terugontvangen.
Zie ook hier