In september '20 heeft de buurtvereniging met een reeks activtiteiten een herstart gemaakt. Uiteraard is veiligheid van deelnemers en vrijwilligers daarbij een allereerste zorg. 
Het bestuur van de BVO heeft daarom een protocol vastgesteld met regels en maatregelen om te zorgen voor een goed verloop van het werk.
p.m.: Inmiddels hebben wij moeten besluiten het gebouw voor langere tijd te sluiten

U leest het volledige protocol hier.
Het is ook te downloaden.