Het Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenklachten en hun omgeving.

Ieder kan een bijdrage leveren aan de invulling van de activiteiten. Op 18 maart '19 was de startbijeenkomst van dit initiatief van Stichting Welzijn Bloemendaal. Die middag is besproken wat er in dit 'huis' zoal plaats kan vinden.

Het Odensehuis begint dit voorjaar met 
- een gezamenlijke lunch
- een gesprekgroep voor mantelzorgers
- levenskunst en inspiratie
- jeu de boules, muziek en spellen
- wandelenen
- en wat er nog meer naar voren komt.

Ieder is welkom op maandagen van 12.30 - 17.00 uur in het gebouw Tinholt van de BVO.
Meer informatie bij:
Marjorie Spaargaren
Telefoon: 06 2321 3959  / E-mail:

De plannen tot en met 6 mei kunt u hier lezen.


flyerOdensehuis kl2