Piet Keizer, onze docent timmeren voor jonge kinderen, heeft altijd hulp van een of meer vrijwilligers die de kinderen helpen met het leren zagen, timmeren, schuren, boren etc.. Degene die in de afgelopen jaren alle cursussen meehielp, stopt.

Heb jij zin om gedurende 12 weken, d.w.z. eind januari-half april 2019, mee te helpen? Het is leuk werk dat je op donderdagmiddag zo’n 2 uur kost. Als je eens niet kunt, zoeken we vervanging.
Meer info. bij Iris de Boer, coördinator jeugdcursussen bij de BVO: / 06 5494 6358.

Je kunt deze vacature ook vinden bij "HaarlemvoorElkaar" - dat is de vacaturessite van het Vrijwilligerscentrum Haarlem/Bloemendaal:
https://www.haarlemvoorelkaar.nl/hulpvragen/123337

timmerklupvliegtuigjebw275