oranjetulpen400

Op dinsdag 22 oktober van 16.00 tot 17.00 uur is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Buurtvereniging Overveen.

Uiteraard komt de stand van zaken in de vereniging aan de orde en liggen er ter vaststelling verschillende financiële stukken: het financieel verslag 2018/2019 en de begroting voor het volgende verenigingsjaar: 2019/2020. .

Zeker niet elke jaar vindt er een aanzienlijke wisseling in de bestuurssamenstelling plaats, maar dit jaar wel.
Van de vijf zittende treden er twee bestuursleden af; beiden na vele jaren bij de BVO actief te zijn geweest.
Het gaat om voorzitter Jacqueline Godijn en jeugdcoördinator Iris de Boer.

Voorgesteld wordt om drie nieuwe bestuursleden te benoemen:
Albert van der Heijden die voorzitter wordt, 
Margriet de Boer die al jaren een van de coördinatoren van de cursussen voor volwassenen is,
Alex Capocchi die op termijn onze penningmeester gaat opvolgen. . 

Wilt u weten hoe het met de BVO staat?
Of wilt u de oude bestuursleden bedanken en de nieuwe de hand schudden?
Kom even langs; u bent van harte welkom!
Na afloop drinken we gezamenlijk een glas. 

De stukken voor de vergadering kunt u hier inzien Het gaat om (oranje woorden aanklikken svp.): 
- uitnodiging / agenda
verslag ledenvergadering van 23 oktober 2018
- de financiën: de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar inclusief de begroting 2019/2020, de balans en een beknopte toelichting

 

Woensdagmiddag 13 november houdt George Beerenschot een lezing over Santpoort-Zuid, m.n. over het Provinciaal Ziekenhuis dat daar gevestigd was.

De belangstelling voor deze lezing is overweldigend. Hij is dan ook vol.
Daarom hebben we een extra lezing georganiseerd: op diezelfde dag maar dan 's avonds van 20.00 tot 21.15 uur.
Daarvoor kunt u zich nu opgeven.

Kijk voor meer info even hier en geef u op!   

Heeft u geheugenklachten? Of is er iemand in uw omgeving met dergelijke klachten?

Dan moet u zeker eens naar het Odensehuis komen. Elke maandag van 12.30 tot 16.00 uur is er een ontspannen programma in de grote zaal van het BVO-gebouw en bij goed weer voor wie dat wil ook daar buiten. Niets moet en er kan een heleboel. 

Het Odensehuis is een project van Stichting Welzijn Bloemendaal. Het 'huis' heeft een nieuwe coördinator: Maaike Slierings. 

U kunt hier het programma voor oktober lezen. 

Heeft u vragen? Bel op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur met Welzijn Bloemendaal: 023-5250366.


Odensehuis logo

 

Het BVO-programma voor het najaar van 2019 is verschenen.

Alle inwoners van Overveen en bewoners van omliggende straten krijgen het in de bus. Bij leden die verderweg wonen, wordt het bezorgd. 

cover zomer19 

 

 

 

OOK BIJ BUURTVERENIGING OVERVEEN: JEUGDWORKSHOPS OP AANVRAAG!
Bij ons kunt u ook een jeugdworkshop voor een eigen groepje kinderen aanvragen. Graag overleggen wij over uw wensen en onze mogelijkheden..

Voor vragen en informatie kunt u een e-mail sturen naar  

 

 

De BVO beschikt over gegevens over de leden die nodig zijn voor het lidmaatschap van onze vereniging en voor het deelnemen aan cursussen en activiteiten. 

Wij zijn ons er altjd al van bewust geweest dat wij met deze informatie heel zorgvuldig moeten omgaan. Omdat vanaf 25 mei 2018 de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming, van toepassing is, hebben wij onze privacyafspraken op papier gezet.
Het bestuur van de buurtvereniging heeft deze Privacyverklaring op 22 mei 2018 vastgesteld. 

U kunt hem hier lezen. U kunt onze Verklaring ook afdrukken als u dat wilt.