Welzijn Bloemendaal start bij de BVO het Odensehuis Overveen. Dat is een plek voor en door mensen met geheugenverlies én hun omgeving.. 

Op maandag 18 maart '19 om 14.00 uur is de startbijeenkomst: om kennis te maken, om informatie en ideeën uit te wisselen.
Ieder die meer wil weten, mensen wil ontmoeten of activiteiten wil ondernemen is welkom.

Het Odensehuis is er iedere maandagmiddag vanaf maandag 25 maart, steeds van 12.30 tot 17.00 uur.
Meer informatie over het Odensehuis krijgt u bij kwartiermaker Marjorie Spaargaren, telefoon 06 23213959, e-mail:


Poster Odensehuis bw0219

Meer informatie over Odensehuizen in het algemeen vindt u hier.


 

De BVO is een plezierige organisatie. Onze deelnemers zijn positief over de cursussen
Toch hebben wij een probleem: wij zoeken mensen die met ons meedoen als vrijwilliger. 
Onze vacatures staan op de site van het Vrijwilligerscentrum Haarlem/Bloemendaal, die Haarlemvoorelkaar heet maar ook voor Bloemendaal geldt. 

Kijk 'ns wat ze inhouden en of er iets voor u of voor jou bij zit:
- coördinator jeugdcursussen
tweede penningmeester
- gastheer of gastvrouw
- medewerker bij het tuinonderhoud 

Vragen of suggesties voor wie we kunnen benaderen om mee te doen, kun je het beste zenden aan   

vlaggenstok bw

 

Op woensdag 6 maart 2019 om 14.00 uur is er een lezing over een heel bijzondere plek in Overveen: de Joodse begraafplaats.
U leest er hier veel meer over. 
Twee weken later is er een excursie naar deze begraafplaats die normaal gesproken bijna altijd gesloten is.
U hoeft geen lid te zijn van de BVO om mee te doen, maar u dient u wel tevoren op te geven en de deelnemersbijdrage over te maken.

Op de webpagina leest u hierover meer.  

Joodsebegraafplaats Oveen 02 400


De cursus Fijn Schilderen die op woensdag 27 februari om 14.00 uur begint was in heel korte tijd volgeboekt.
Daarom zijn we een wachtlijst begonnen voor mensen die ook mee zouden willen doen. Bij voldoende belangstelling kunnen we later een tweede cursus aanbieden.

Lees hier meer
over de cursus en de wachtlijst. 

FijnSchilderen spiegelei bw400

 

Het nieuwe programmaboekje is gedrukt en wordt op dit moment verspreid. U kunt u voor de nieuwe cursussen inschrijven.
Wanneer u klikt op de onderstaande afbeelding kunt u het nieuwe boekje ook hier doorkijken. . 

Cover boekje 2019 01

 

 

 

Zaterdag 2 maart van 13.00 tot 16.00 uur is er weer een Repaircafé van Duurzaam Overveen in het BVO-gebouw.

U kunt er allerhande spullen meebrengen - van broodrooster tot fiets of föhn, van koffiezetters tot kledingstukken, kapotte sieraden en veel meer. 
Er is een goede kans dat de medewerkers u kunnen helpen; weggooien kan altijd nog!


repaircafelogo 450

De BVO beschikt over gegevens over de leden die nodig zijn voor het lidmaatschap van onze vereniging en voor het deelnemen aan cursussen en activiteiten. 

Wij zijn ons er altjd al van bewust geweest dat wij met deze informatie heel zorgvuldig moeten omgaan. Omdat vanaf 25 mei 2018 de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming, van toepassing is, hebben wij onze privacyafspraken op papier gezet.
Het bestuur van de buurtvereniging heeft deze Privacyverklaring op 22 mei 2018 vastgesteld. 

U kunt hem hier lezen. U kunt onze Verklaring ook afdrukken als u dat wilt.