Heeft u geheugenklachten? Of is er iemand in uw omgeving met een afnemend geheugen? Dan is het Odensehuis waarschijnlijk iets voor u. 

Welzijn Bloemendaal organiseert dit "huis" iedere maandagmiddag vanaf 12.30 uur in de grote zaal van het BVO-gebouw.
De komende tijd is het Odensehuis ook op de even donderdagmiddagen vanaf 13.30 uur. 

Meer leest u in de folder voor december 2020.
Om hem te lezen, klikt u hier

p.m.: het Odensehuis is tijdens de lockdown sinds januari weer gestart. 


Odensehuis 2020


Odensehuis logo

  

 

In de afgelopen tijd heeft Buurtvereniging Overveen (BVO-Tinholt) door kabinets- en Kamerbesluitent ter bestrijding van de coronacrisis een aantal malen moeten sluiten. Inmiddels is de coronacrisis zeker niet minder ernstig geworden: een lockdown, een avondklok en sombere voorspellingen over een mogelijke derde virusgolf in april die tot nog grotere druk op de gezondheidszorg kan leiden.

In deze situatie heeft het bestuur van de BVO geconstateerd dat de rest van het seizoen 2020/2021 als verloren beschouwd moet worden. Het heeft geen zin om open te gaan en kort daarna weer te sluiten Tot het moment dat de vaccinatie in onze regio goed op gang is gekomen zijn de perspectieven onzeker en somber.

Daarom heeft het bestuur op 19 februari '21 helaas moeten besluiten alle georganiseerde activiteiten tot en met mei 2021 te staken en vol in te zetten op de start van het volgende seizoen 2021/2022.
Deelnemers die hebben betaald voor cursussen die niet meer doorgaan, hebben het cursusgeld inmiddels terugontvangen.
Zie ook hier

 

 

In september '20 heeft de buurtvereniging met een reeks activtiteiten een herstart gemaakt. Uiteraard is veiligheid van deelnemers en vrijwilligers daarbij een allereerste zorg. 
Het bestuur van de BVO heeft daarom een protocol vastgesteld met regels en maatregelen om te zorgen voor een goed verloop van het werk.
p.m.: Inmiddels hebben wij moeten besluiten het gebouw voor langere tijd te sluiten

U leest het volledige protocol hier.
Het is ook te downloaden.    

 

De BVO beschikt over gegevens over de leden die nodig zijn voor het lidmaatschap van onze vereniging en voor het deelnemen aan cursussen en activiteiten. 

Wij zijn ons er altijd al van bewust geweest dat wij met deze informatie heel zorgvuldig moeten omgaan. Omdat vanaf 25 mei 2018 de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming, van toepassing is, hebben wij onze privacyafspraken op papier gezet.
Het bestuur van de buurtvereniging heeft deze Privacyverklaring op 22 mei 2018 vastgesteld. 

U kunt hem hier lezen. U kunt onze Verklaring ook afdrukken als u dat wilt.  

 

 

Buurtvereniging Overveen staat of valt met de inzet van vrijwilligers op alle terreinen. Zij hebben nu ook een eigen plek op deze website. U vindt hen in de oranje kolom links op deze pagina.

Neem eens een kijkje en kom meer te weten over vrijwilligerswerk bij Buurtvereniging Overveen.

 

De BVO is een plezierige organisatie. Onze deelnemers zijn positief over de cursussen
Toch hebben wij een probleem: wij zoeken mensen die met ons meedoen als vrijwilliger. 
Onze vacatures staan op de site van het Vrijwilligerscentrum Haarlem/Bloemendaal, die Haarlemvoorelkaar heet maar ook voor Bloemendaal geldt. 

Kijk 'ns wat ze inhouden en of er iets voor u of voor jou bij zit:
- coördinator jeugdcursussen
- gastheer of gastvrouw
- medewerker bij het tuinonderhoud 

Vragen of suggesties voor wie we kunnen benaderen om mee te doen, kun je het beste zenden aan   

vlaggenstok bw