Op zaterdag 25 mei van 13.00 tot 16.00 uur is bij de BVO de volgende uitgave van het succesvolle Repaircafé van Duurzaam Overveen.
Het is de op een na laatste bijeenkomst voor de zomervakantie. 
Kom met uw ventilator, fiets, kapotte rits, lamp, recorder, koffiezetapparaat enz enz.
Er is een goede kans dat een reperateur van het Repaircafé het probleem weet op te lossen.

rc logo 01 bw275


 

Het Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenklachten en hun omgeving.

Ieder kan een bijdrage leveren aan de invulling van de activiteiten. Op 18 maart '19 was de startbijeenkomst van dit initiatief van Stichting Welzijn Bloemendaal. Die middag is besproken wat er in dit 'huis' zoal plaats kan vinden.

Het Odensehuis begint dit voorjaar met 
- een gezamenlijke lunch
- een gesprekgroep voor mantelzorgers
- levenskunst en inspiratie
- jeu de boules, muziek en spellen
- wandelenen
- en wat er nog meer naar voren komt.

Ieder is welkom op maandagen van 12.30 - 17.00 uur in het gebouw Tinholt van de BVO.
Meer informatie bij:
Marjorie Spaargaren
Telefoon: 06 2321 3959  / E-mail:

De plannen tot en met 6 mei kunt u hier lezen.


flyerOdensehuis kl2

OOK BIJ BUURTVERENIGING OVERVEEN: JEUGDWORKSHOPS OP AANVRAAG!
Bij ons kunt u ook een jeugdworkshop voor een eigen groepje kinderen aanvragen. Graag overleggen wij over uw wensen en onze mogelijkheden..

Voor vragen en informatie kunt u een e-mail sturen naar  

 

 

De BVO beschikt over gegevens over de leden die nodig zijn voor het lidmaatschap van onze vereniging en voor het deelnemen aan cursussen en activiteiten. 

Wij zijn ons er altjd al van bewust geweest dat wij met deze informatie heel zorgvuldig moeten omgaan. Omdat vanaf 25 mei 2018 de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming, van toepassing is, hebben wij onze privacyafspraken op papier gezet.
Het bestuur van de buurtvereniging heeft deze Privacyverklaring op 22 mei 2018 vastgesteld. 

U kunt hem hier lezen. U kunt onze Verklaring ook afdrukken als u dat wilt.  

 

 

De BVO is een plezierige organisatie. Onze deelnemers zijn positief over de cursussen
Toch hebben wij een probleem: wij zoeken mensen die met ons meedoen als vrijwilliger. 
Onze vacatures staan op de site van het Vrijwilligerscentrum Haarlem/Bloemendaal, die Haarlemvoorelkaar heet maar ook voor Bloemendaal geldt. 

Kijk 'ns wat ze inhouden en of er iets voor u of voor jou bij zit:
- coördinator jeugdcursussen
tweede penningmeester
- gastheer of gastvrouw
- medewerker bij het tuinonderhoud 

Vragen of suggesties voor wie we kunnen benaderen om mee te doen, kun je het beste zenden aan   

vlaggenstok bw

 

Het nieuwe programmaboekje is gedrukt en wordt op dit moment verspreid. U kunt u voor de nieuwe cursussen inschrijven.
Wanneer u klikt op de onderstaande afbeelding kunt u het nieuwe boekje ook hier doorkijken. . 

Cover boekje 2019 01