Lid zijn van Buurtvereniging Overveen is een voorwaarde voor inschrijving voor cursussen en activiteiten. Voor losse workshops, lezingen en presentaties is een lidmaatschap niet verplicht.


Lid worden

Nog geen lid? U kunt zich aanmelden
Het lidmaatschap loopt per cursusjaar (augustus t/m juli).  

Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging; het stopt niet vanzelf!
U kunt het lidmaatschap beëindigen 
- via een e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- met een briefje aan: BVO, Vrijburglaan 17, 2051 LA Overveen 
Bij tussentijdse opzegging kunnen wij de betaling over het lopende jaar niet vergoeden.  

INSCHRIJVING

Cursussen

Het eenvoudigst doet u dit door het zenden van een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, IBAN en de vermelding dat u akoord gaat met een automatische incasso. Wilt u bij inschrijving van een kind ook de voor- en achternaam van het kind en zijn/haar geboortedatum vermelden?.
Door u in te schrijven gaat u ook akkoord met het opnemen van de door u verstrekte gegevens in onze administratie. Wij bewaren die zorgvuldig en zo lang zij nodig zijn.  

Voor al onze activiteiten geldt dat zij alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Voor meer inschrijvingen dan er cursusplaatsen zijn, geldt de volgorde op datum/tijd van binnenkomst van de inschrijving.
Wanneer er te veel inschrijvingen zijn, ontvangt u daarover bericht.  

Het inschrijfformulier is geldig voor één persoon. De inschrijving is persoonsgebonden.

Door het formulier te ondertekenen c.q. u aan te melden via e-mail  verplicht u zich het totale cursusgeld te betalen én machtigt u de vereniging het cursusgeld via een eenmalige incasso te innen. Bij annulering van uw kant wordt wanneer die plaatsvindt binnen 15 dagen voor de start van een cursus 50% geïnd. Binnen 8 dagen voor de start zijn wij genoodzaakt 100% te innen: wij rekenen immers op uw komst. 

Incasso geschiedt uitsluitend na verzending van onze bevestiging van uw deelname. Wanneer een cursus wegens te weinig aanmeldingen niet doorgaat, maken wij van de door u afgegeven eenmalige machtiging geen gebruik.

Lezingen, presentaties, wandelingen en workshops
Inschrijven tot uiterlijk 1 week voor aanvang via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of anders via het formulier in ons cursusboekje.

Wij vragen u om een workshop of presentatie tevoren te betalen. D.w.z.: u meldt u als deelnemer uiterlijk een week tevoren per e-mail aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het formulier in het programmaboekje. U maakt uw aanmelding definitief door overmaking van het vereiste bedrag op NL 06 INGB 0003 3238 11 t.n.v. Buurtvereniging Overveen onder vermelding van: Inschrijving voor [de naam van de workshop of presentatie].
Wanneer de workshop of presentatie onverhoopt niet doorgaat, ontvangt u bericht en storten wij het overgemaakte bedrag terug.

Voor lezingen meldt u zich ook tevoren aan. U betaalt ter plekke.

Bij wandelingen, die gratis zijn, dient u zich ook tevoren aan te melden, waardoor wij weten of er niet te veel mensen mee willen doen.